banner
React

React

React là gì ?

ReactJS là một thư viện JavaScript để xây dựng giao diện người dùng. Nó được phát triển bởi Facebook và nhanh chóng trở thành một trong những công nghệ front-end phổ biến nhất.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng React