banner
After Effect

After Effect

Adobe After Effect là gì?

Adobe After Effects là một phần mềm chỉnh sửa video và đồ họa chuyển động mạnh mẽ, cho phép người dùng tạo ra hiệu ứng hình ảnh, hoạt hình và ghép cắt cho phim, video và nội dung web. Nó được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp phim và truyền hình, cũng như trong việc tạo ra các video tiếp thị, video giải thích và nội dung truyền thông xã hội.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng Adobe After Effect